قدرت الله فرج پور، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی