معان سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی