گازرسانی به فارس

  • گزیده‌های نفتی هفته

    گزیده‌های نفتی هفته

    بهره‌برداری از طرح‌های گازرسانی استان فارس، برگزاری بیست و دومین نشست سالانه وزیران مجمع کشورهای صادرکننده گاز، افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و مصرف بی‌رویه گاز مایع در کشور را می‌توانید در گزیده‌های نفتی این هفته بخوانید.