آلودگی زیست محیطی

  • تولید مستمر نفت  در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

    تولید مستمر نفت در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجد سلیمان

    پس از اکتشاف نفت در چاه شماره یک مسجد سلیمان، این منطقه جنوبی کشور در عمل شکل شهر به خود گرفت؛ شهری که هویت صدسال آینده خود را از صنعت نفت گرفت و پس از مدت کوتاهی به یکی از مناطق بسیار مهم ایران بدل شد؛ اکتشاف نفت در این منطقه سرآغازی شکل‌گیری هویتی جدید در جنوب ایران و تبدیل شدن ایران به یکی از کشورهای مهم نفت‌خیز منطقه شد. ایران هم‌اکنون در مجموع ذخایر نفت و گاز، رتبه نخست دنیا را دارد.