بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی