معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی