ضوابط پرداخت فوق‌العاده کارانه پزشکان ابلاغ شد

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، در زمینه پرداخت فوق‌العاده کارانه پزشکان دستورهایی صادر کرد.

به گزارش شانا، در نامه حمید حسین‌نژاد خطاب به سیدمهدی هاشمی آمده است:

«احتراماً، با عنایت به مصوبه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت (موضوع ابلاغیه شماره م ت م س ا /۳۱۹۵۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ دبیر محترم شورای اداری و استخدامی) درخصوص موضوع، ۱۱صفحه پیوست به‌عنوان ضمیمه مصوبه «ضوابط فوق‌العاده کارانه پزشکان» جهت دستور اجرا ارسال می‌شود. خاطرنشان می‌سازد با امعان نظر به مفاد ابلاغ مصوبه شورا مبنی بر اجرای این ضوابط به‌مدت ۶ ماه از تاریخ اجرای مصوبه جهت ارائه نتایج حاصله از اجرا (در پایان بازه زمانی متصور) به وزیر محترم نفت و طرح در شورای اداری و استخدامی به‌منظور تصویب‌خواهی مجدد (اتخاذ تصمیم نهایی)، مقتضی است از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ سازوکار اجرای ضوابط یادشده از منظر فرآیند، فرم‌ها و روش‌های اجرایی دقیق و مستند به‌منظور محاسبه کارانه برای هریک از مشمولان متأثر از عوامل ضریب کیفی، عملکرد کمی با اعمال ضریب منطقه، حق مسئول فنی و ضریب پلکانی، همچنین مقایسه تطبیقی مبالغ کارانه حاصله از فرمول‌های ذی‌ربط جدید (حسب مورد، برای پزشکان متخصص و عمومی، دندان‌پزشکان متخصص و عمومی، داروسازان) با مبالغ کارانه پزشکان مشمول طبق فرمول قبلی (۶ ماهه ابتدای سال) مورد دستور عنایت و اهتمام حداکثری (انجام محاسبات دقیق) قرار گرفته و مضافاً مشکلات اجرایی ضوابط عنداللزوم اعلام کنند.

بر این اساس، خواهشمند است ۱۱ صفحه پیوست به‌عنوان مصوبه عیناً به مناطق سازمان ابلاغ و راهنمای عمل مشتمل بر فرآیندها، دستورعمل‌ها و روش‌های اجرایی مورد نظر آن سازمان به تفصیل جدای از متن ضوابط (۱۱ صفحه) جهت راهبری و هماهنگی اجرای یکپارچه و منسجم ضوابط در مناطق مشمول ارسال شود تا در پایان مهلت ۶ ماهه امکان گزارش‌گیری جامع از میزان کارایی و اثربخشی ضوابط جدید جهت رفع مشکلات جذب و نگهداشت نیروی انسانی مشمول این ضوابط و برطرف کردن مشکلات بهداشت و درمان به‌ویژه در مناطق عملیاتی و رضایت‌مندی جامعه طبی فراهم شود.

۰۹-۲- ۸ فوق‌العاده کارانه پزشکان

این فوق‌العاده به‌منظور جبران هزینه خدمات بهداشتی و درمانی، برطرف شدن چالش‌ها و موانع پیش‌رو، ایجاد عدالت در نظام پرداخت، حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی، ممیزی بهینه عملکرد پزشکان با اهداف ارائه خدمات مطلوب به بیماران و افزایش رضایت‌مندی جمعیت تحت پوشش و افراد ذی‌نفع و سایر خدمت‌گیرندگان (افراد بومی و شاغلان پیمانکار)‌، تقویت انگیزه برای فعالیت بیشتر گروه‌های مختلف درمانی‌، افزایش علاقه و انگیزه پزشکان برای انجام اقدام‌های درمانی پیچیده، استفاده از قابلیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه آنان و ارتقای سطح بهره‌وری سازمان و نظارت مستمر بر عملکرد پزشکان (دریافت مبتنی بر عملکرد) به‌منظور حفظ و پویایی توانمندی آنان برقرار و با رعایت شرایط زیر پرداخت می‌شود.

ا- مشمولان

کلیه پزشکان رسمی و پیمانی شاغل دارای مدارک تحصیلی پزشک عمومی، متخصص و MDPhD (پزشکان عمومی دارای مدرک دکترای تخصصی) در رشته‌های تغذیه، فیزیوتراپی، روان‌شناسی و فلوشیپ و فوق تخصص پزشکی، دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی، دکترای عمومی و تخصصی و فلوشیپ و فوق‌تخصص دندان‌پزشکی، دکترای داروسازی و تخصص داروسازی بالینی که دارای تعرفه مصوب هستند و حسب مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت در سازمان بهداشت و درمان مشغول به‌کارند و سمت آنها جزو مشاغل گروه پزشکی بوده و مدرک تحصیلی ایشان مرتبط با شرایط احراز سمت مربوط باشد.

۲- نحوه محاسبه کارانه

ناخالص کارانه = (ضریب کیفی * عملکرد کمی با اعمال ضرایب منطقه + حق مسئول فنی) * ضریب پلکانی

(الف) عملکرد کمّی: عبارت است از کارکرد فرد بر مبنای تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران (ویزیت و جزء حرفه‌ای ضریب k و ۳۰ درصد هتلینگ برای پزشکان مقیم ICU)

۱- ضریب و معادل ریالی (K عیناً بر اساس تعرفه‌های ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به نرخ دولتی) به‌صورت سالانه توسط هیئت مدیره سازمان بهداشت و درمان ابلاغ می‌شود.

۲- حق مسئول فنی صرفاً به پزشکان مراکز بیمارستانی و رؤسای درمانگاه‌ها تعلق می‌گیرد.

٣- ضریب منطقه، ضریبی معادل فوق‌العاده محرومیت از تسهیلات زندگی از صفر در تهران و بین ۱۵ درصد در شهرهای مشمول تا ۴۰ درصد در سکوهای مستقر در دریا است. ضریب معادل مذکور صرفاً در دامنه، درصدی ذکر شده و در حدود متعارف برحسب مناطق محروم و برخوردار متناسب با بودجه و رعایت عدالت در پرداخت توسط شورای عالی نظارت و تدوین مقررات سازمان بهداشت و درمان تعیین و اعلام می‌شود.

۹- متخصصان رادیولوژی:

سونوگرافی، ام‌آرآی و سی‌تی‌اسکن معادل ۸۰ درصد تعرفه دولتی، انواع رادیوگرافی ۵۰ درصد و خدمات INTERVENTION تا دو برابر تعرفه دولتی محاسبه می‌شود.

۱۰- متخصصان پزشکی هسته‌ای:

 خدمات بر مبنای ۸۰ درصد تعرفه دولتی و خدمات  INTERVENTION تا دو برابر تعرفه دولتی محاسبه می‌شود.

۱۱- متخصصان مغز و اعصاب:

خدمات EMG و NCV و .... معادل ۷۰ درصد، تعرفه دولتی و خدمات INTERVENTION تا دو برابر تعرفه دولتی محاسبه می‌شود.

تبصره: این روش محاسبه خدمات برای سایر تخصص‌های مجاز به انجام خدمات بند (۱۱) نیز اعمال می‌شود.

۱۲- کارکرد هریک از مشمولان در بیمارستان‌ها، مراکز و شیفت‌های مختلف تجمیع و سپس در محاسبه کارانه لحاظ خواهد شد.

(ب) امتیاز کیفی: امتیاز کیفی کارانه گروه‌های پزشکی طبق جدول زیر:

 ضوابط پرداخت فوق‌العاده کارانه پزشکان ابلاغ شد

١- حضور فیزیکی مشمولان مطابق مقررات کارمندان رسمی صنعت نفت حداقل ۴۴ ساعت واقعی در هفته بوده که در سیستم حضور و غیاب ثبت می‌شود.

۱-۱- پنجاه امتیاز حضور فیزیکی به فردی تعلق می‌گیرد که بدون تأخیر ورود و تعجیل خروج در طول ماه در محل خدمت حضور داشته باشد.

۱-۲- به حضور واقعی مشمولان (با احتساب مرخصی استحقانی و استعلاجی) کمتر از ۱۲۰ ساعت، در ماه کارانه تعلق نمی‌گیرد.

۱-۳- روزهای مرخصی استحقاقی تا ۱۰ روز در ماه با رعایت سایر شرایط در امتیاز حضور فیزیکی بی‌تأثیر بوده، اما در محاسبه حضور فیزیکی واقعی مورد ملاک است.

۱-۴- برای محاسبات امتیاز حضور فیزیکی، برنامه‌ کاری همانند سایر کارکنان صنعت نفت ملاک است.

ناخالص کارانه داروسازان

(سایر خدمات بر مبنای تعرفه دولتی + تعداد نسخه *۳ * تعرفه K  دولتی * (۸%))* ضریب منطقه* ضریب کیفی * ضریب پلکانی

۱- تعداد حداقل نسخه برای هر داروخانه پس از تصویب شورای عالی نظارت بین ۳۳-۱۷ نسخه در ساعت قابل محاسبه است.

۲- گزارش واحد فناوری اطلاعات مبنای محاسبه تعداد نسخ تأییدشده ماهانه توسط هر داروساز خواهد بود.

تبصره ۱ - برای متوسط تعداد نسخ واقعی بالاتر از ۴۰ نسخه در ساعت، نیاز به ارائه مستندات، بررسی دبیر شورای عالی نظارت و نهایتاً تأیید شورای عالی نظارت است.

تبصره ۲ - تعدیل تعرفه نسخه‌پیچی سرپایی مشابه سایر تعرفه‌ها توسط هیئت مدیره سازمان ابلاغ و اجرایی می‌شود.

تبصره ۳ - سایر خدمات کارکرد واقعی داروسازان (داروساز عمومی و متخصص) به‌استثنای خدمات نسخه‌پیچی بر اساس ۱.۵ برابر جزء حرفه‌ای تعرفه دولتی برای داروسازان عمومی و تا دو برابر تعرفه دولتی برای متخصصان داروسازی بالینی محاسبه شده و به کارکرد فرد در محاسبات کارکرد واقعی اضافه می‌شود.

 تبصره ۴ - ضریب تعرفه برای نسخ بیمارستانی و مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی ۱.۵ و برای سایر مراکز ۱.۲ است.

 تبصره ۵ - در نظر گرفتن ضریب ۱.۵ برای مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی (غیربیمارستانی) با تصویب شورای عالی نظارت امکان‌پذیر است.

تبصره ۶ - ملاک محاسبه، گزارش حضور و غیاب و حضور در داروخانه است.

ج- جدول پلکانی سهم پزشکان و دندان‌پزشکان متخصص و فلوشیب و فوق‌تخصص و داروسازان متخصص داروسازی بالینی از کارکرد جزء حرفه‌ای بر اساس جدول پلکانی زیر خواهد بود:

 ضوابط پرداخت فوق‌العاده کارانه پزشکان ابلاغ شد

۴- سهم کارکنان غیرپزشکی

معادل ۱۰ درصد از کل عملکرد جزء حرفه‌ای براساس دستورعمل ذی‌ربط (متمرکز بر هر بخش و به تفکیک کارکنان شاغل در آنها، پیشنهادی هیئت عالی نظارت و مصوب هیئت مدیره سازمان) به‌عنوان کارانه به مشمولان پرداخت خواهد شد.

۵- هیئت‌های ممیزی و دبیرخانه

مسئولیت نظارت بر روند اجرای دستورعمل، تعریف، بررسی و تأیید کارانه پزشکان در محورهای کیفی و کمّی تصمیم‌گیری در خصوص موارد خاص حسب مفاد مندرج در دستورعمل توسط شورای عالی نظارت بر پرداخت کارانه در ستاد و شورای ارزیاب هر منطقه اعمال خواهد شد.

(الف) اعضای شورای عالی نظارت

- مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان به‌عنوان رئیس

- معاون وزیر در توسعه مدیریت و منابع انسانی

- معاون مدیرعامل/ مدیر عملیات سلامت

- مدیر درمان

- مدیر برنامه‌ریزی

- مدیر بهداشت

- مدیر امور مالی

- رئیس منطقه/ بیمارستان تهران

- رئیس منطقه/ بیمارستان اهواز

- رئیس منطقه/ بیمارستان بوشهر

- دو نفر رسمی سازمان به انتخاب مدیرعامل سازمان

- دبیر به انتخاب مدیرعامل سازمان (بدون حق رأی)

۱- اهم وظایف شورای عالی نظارت

- نظارت عالیه بر روند اجرای دستورعمل

- بررسی شکایات واصله از کارفرمایان (به‌عنوان مشتریان و پزشکان ذی‌نفع)

- تصمیم‌گیری و نظارت در خصوص شفاف‌سازی موارد خاص در روند اجرا

- ایجاد هماهنگی بین هیئت‌های ارزیاب مناطق

- تدوین فرآیندهای لازم مرتبط با پرداخت کارانه

- اتخاذ تصمیم در خصوص تعرفه‌ها و معادل ریالی K (‌تغییرات آتی)

- بررسی دوره‌ای ضوابط و در صورت لزوم تجدیدنظر و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد از طریق سازمان به اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی جهت تصویب‌خواهی (شورای ماده ۳۹)

- نظارت بر عملکرد دبیرخانه کارانه و مناطق

- پاسخگویی به سؤال‌ها و ابهام‌های مناطق

- اتخاذ تصمیم در مورد مشمولان استندبای، مقیمی و سقف تعداد ویزیت و خدمات در زمان استندبای

- تعدیل و تصویب ضرایب منطقه و نوع پلکان بر حسب مناطق برخوردار و محروم متناسب با بودجه و رعایت عدالت در پرداخت، مشابه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متناسب با حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان مشمول طبق آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت متناسب با بودجه و با رعایت عدالت در پرداخت در ابتدای هر سال در شورای عالی نظارت اتخاذ تصمیم و ابلاغ می‌شود.

ه- این ضوابط از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ به‌مدت ۶ ماه در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اجرا می‌شود. در پایان ۶ ماه، گزارش مالی ماهانه، نتایج رضایت‌سنجی و سایر توضیحات مرتبط به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جهت گزارش به وزیر نفت و اتخاذ تصمیم در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت ارائه خواهد شد.

و- این ضوابط از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ قابل اجرا بوده و جایگزین تمامی دستورعمل‌های قبلی از جمله قسمت (۲-۰۹- ۸) فصل هشتم شده و پرداخت هر مبلغی از هر محل و تحت هر عنوان در خصوص فوق‌العاده کارانه پزشکان صرفاً بر اساس ضوابط مذکور است.

کد خبر 462970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =