میادین مشترک

  • مروری بر عملکرد ۶ ساله وزارت نفت در میدان‌های مشترک

    مروری بر عملکرد ۶ ساله وزارت نفت در میدان‌های مشترک

    طرح استیضاح وزیر نفت در مجلس کلید خورده و ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میدان‌های مشترک نفتی و گازی از دلایل این استیضاح عنوان شده؛ حال آنکه دستاوردهای ملموس وزارت نفت در پارس جنوبی و غرب کارون، توسعه میدان‌های مشترک را به پای ثابت فهرست نقاط قوت این وزارتخانه بدل کرده است. در ادامه عملکرد وزارت نفت دولت تدبیر و امید در میدان‌های مشترک نفتی و گازی به‌طور اجمالی مرور شده است.