استان سبز

  • گام‌های پایانی در مسیر گازرسانی به استان قم

    گام‌های پایانی در مسیر گازرسانی به استان قم

    توسعه گازرسانی در استان قم به گام‌های پایانی نزدیک می‌شود و یکی از مراکز فرهنگی دنیای اسلام تنها چند ماه دیگر تا تبدیل شدن به یکی از استان‌های سبز کشور فاصله دارد. به موازات گسترش روزافزون واحدهای صنعتی در این استان، گازرسانی نیز روندی شتابان داشته و سبب تقویت و رونق فعالیت‌های تجاری در این خطه شده است.